BAO
×

Logga in

Användarnamn: Lösenord:

- Ansök om tillträde
- Återställ lösenord.

×

Sök

Nyhetsbrev


Nyhetsbrev 8/2020
Coronaviruset

Publicerat 2020-02-28 BAO har i ett tidigare nyhetsbrev, 4/2020, övergripande informerat om arbetsrättsliga frågeställningar med anledning av det nya Coronaviruset. Med anledning av den senaste tidens utveckling i omvärlden med smittspridning i ett flertal länder bedömer Folkhälsomyndigheten att risken är hög för att fler personer upptäcks som smittade i Sverige. Sverige har hittills haft sju påvisade fall totalt.


Nyhetsbrev 7/2020
Förberedande information om beräkning av kollektivgaranti 2020 enligt kollektivavtalet mellan BAO och Finansförbundet

Publicerat 2020-02-21 I detta nyhetsbrev finns förberedande information om avstämning av den kollektivgaranti som ska ske den 30 september 2020 enligt kollektivavtalet mellan BAO och Finansförbundet.


Nyhetsbrev 6/2020
Olika men ändå lika nr 1/2020

Publicerat 2020-02-18 Årets första nummer av ”Olika med ändå lika” bifogas detta nyhetsbrev.


Nyhetsbrev 5/2020
Skattepliktiga och skattefria förmåner 2020

Publicerat 2020-02-12 BAO har gjort en sammanställning av skattepliktiga respektive skattefria förmåner för 2020. Sammanställningen är omfattande och så gott som heltäckande. Den har sin grund i skatteverkets allmänna råd, meddelanden, föreskrifter, ställningstaganden och rättsfall.


Nyhetsbrev 4/2020
Coronaviruset

Publicerat 2020-02-03 Enligt den europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC:s sammanställning den 3 februari har mer än 17 300 fall av det nya coronaviruset (2019-nCoV) diagnostiserats. De allra flesta fall har konstaterats i staden Wuhan i Hubei-provinsen i Kina. I Sverige finns fram till idag ett påvisat fall.


Nyhetsbrev 3/2020
Aktuella nyhetsbrev januari 2020

Publicerat 2020-01-14 I detta nyhetsbrev publicerar vi en lista över de nyhetsbrev som innehåller aktuell information och som går att finna på BAO:s webbplats.


Nyhetsbrev 2/2020
Ingen avdragsrätt för årsavgiften 2019 till BAO

Publicerat 2020-01-28 Avgifter till arbetsgivarorganisationer är avdragsgilla vid inkomstbeskattningen till den del de avser medel för konfliktändamål.


Nyhetsbrev 1/2020
Kurs: "Kollektivavtal & arbetsrätt" (fåtal platser kvar)

Publicerat 2020-01-22 Kursen, som äger rum i BAO:s lokaler i Stockholm den 17-19 mars, är i första hand avsedd för personalchefer och personalhandläggare och syftar till att genom föreläsningar, diskussioner och grupparbeten ge en möjlighet till fördjupade kunskaper om innehållet i tillämpliga kollektivavtal och lagar.


Nyhetsbrev 31/2019
Ändringar i Lag (1982:80) om anställningsskydd (LAS) samt i Socialförsäkringsbalken (2010:110) från den 1 januari 2020 

Publicerat 2019-12-17 BAO har träffat överenskommelse med Finansförbundet och Saco om anpassning av kollektivavtalen till de nya reglerna i LAS från den 1 januari 2020.


Nyhetsbrev 30/2019
BAO bjuder in till ett frukostseminarium rörande Dataskyddsförordningen

Publicerat 2019-12-11 Under morgonen guidar vi er genom de viktigaste bestämmelserna i Dataskyddsförordningen. Syftet med seminariet är att ni ska erhålla den baskunskap som krävs för att kunna arbeta praktiskt med dataskyddsfrågor ur ett arbetsgivarperspektiv.


Nyhetsbrev 29/2019
Kurs om lönesamtalet

Publicerat 2019-12-11 Den 11 februari 2020 anordnar BAO en kurs om hur man genomför ett lönesamtal.


Nyhetsbrev 28/2019
Kurs "Kollektivavtalsregler – en introduktion"

Publicerat 2019-12-11 Den 6 februari 2020 anordnar BAO en kurs riktad till linjechefer med syfte att ge en översiktlig introduktion till arbetsrätten och kollektivavtalsreglerna på bankområdet.


Nyhetsbrev 27/2019
Ändrade belopp i kollektivavtalen från 1 januari 2020

Publicerat 2019-12-06 Från och med den 1 januari 2020 höjs vissa belopp i kollektivavtalen med Finansförbundet och Saco.


Nyhetsbrev 26/2019
Lönenivåutvecklingen för bankområdet 2018-2019

Publicerat 2019-12-04 Lönenivåutvecklingen för perioden 2018-10-01 — 2019-10-01 är nu beräknad dels utifrån identiska individer och dels enligt en standardiserad beräkningsmetod, SÅY samt identiska individer med samma arbetsgivare och samma BESTA-kod.


Fler nyhetsbrev…