BAO
×

Logga in

Användarnamn: Lösenord:

- Ansök om tillträde
- Återställ lösenord.

×

Sök

Nyhetsbrev


Nyhetsbrev 22/2019
Verktyg för framtagning av BESTA-koder

Publicerat 2019-10-17 BAO och Finansförbundet har gemensamt för bankområdet utvecklat tillämpning av befattningsgruppering för statistik (BESTA) - ett system som byggs upp av arbetsuppgifternas inriktning och svårighetsgrad.


Nyhetsbrev 21/2019
Arbetslösheten fortsatt stabil inom bank- och finansområdet

Publicerat 2019-10-16 Att mäta arbetslöshet inom bankbranschen är ett relativt trubbigt förfarande då branschen i många avseenden är heterogen och många personer rör sig mellan branscher.


Nyhetsbrev 20/2019
Ändringar i Lag (1982:80) om anställningsskydd (LAS) från den 1 januari 2020

Publicerat 2019-10-14 Från den 1 januari 2020 höjs åldern för hur länge medarbetare äger rätt att stanna kvar i anställning från 67 till 68 år. Samtidigt försvinner möjligheten att bringa anställningen att upphöra med ett besked till medarbetaren vid uppnådda 67 år ("Fönstret"), och ersätts med ett förenklat uppsägningsförfarande. Särskilda regler införs för medarbetare som uppnått 68 år avseende företrädesrätt, uppsägningstid etc. Särskilda övergångsregler är tillämpliga på medarbetare som fyller 67 år senast den 31 januari 2020.


Nyhetsbrev 19/2019
Årets vinnare av Anna-Priset utsedd

Publicerat 2019-10-14 Centrala jämställdhets- och mångfaldskommittén har beslutat att 2019 års pris till Anna Persson-Collerts minne ska tilldelas Maria Skoglund, regionchef för Business Banking Norr/Mellan i Nordea.


Nyhetsbrev 18/2019
Välkommen till BAO:s frukostmöten

Publicerat 2019-10-03 BAO bjuder in alla delägare till informationsmöten på tre orter i landet under hösten.


Nyhetsbrev 17/2019
Basbelopp, bankdagar och arbetstimmar 2020

Publicerat 2019-10-02 I detta nyhetsbrev har vi sammanställt de basbelopp, bankdagar och arbetstimmar som gäller under 2020.


Nyhetsbrev 16/2019
Finansbranschens stora mångfaldsdag 2019

Publicerat 2019-09-18 Mångfaldsdagen ger dig inspiration, kompetensutveckling och möjlighet till erfarenhetsutbyte med andra i branschen.


Nyhetsbrev 15/2019
Kurs om lönesamtalet

Publicerat 2019-08-26 Den 22 oktober 2019 anordnar BAO en kurs om hur man genomför ett lönesamtal.


Nyhetsbrev 14/2019
Kurs om Pension och Försäkring

Publicerat 2019-08-12 Det finns ett fåtal platser kvar till årets grundkurs om pensions- och försäkringsfrågor som genomförs den 9-11 oktober på Bomans Hotel i Trosa. Kursen vänder sig i första hand till pensions- och personalansvariga samt pensionshandläggare i banken/företaget.


Nyhetsbrev 13/2019
Kurs om svåra samtal

Publicerat 2019-06-13 Den 19 september 2019 anordnar BAO en kurs om det svåra samtalet. Kursen som pågår under en dag, äger rum i BAO:s lokaler i Stockholm. Kursen är avsedd för chefer och andra som kommer i kontakt med berörda frågeställningar.


Nyhetsbrev 12/2019
Välkommen till Finansbranschens stora mångfaldsdag den 19 november

Publicerat 2019-06-10 Boka datumet i din kalender redan nu. Mer information om programmet kommer!


Nyhetsbrev 11/2019
Kurs "Kollektivavtalsregler – en introduktion"

Publicerat 2019-06-07 Den 12 september 2019 anordnar BAO en kurs riktad till linjechefer med syfte att ge en översiktlig introduktion till arbetsrätten och kollektivavtalsreglerna på bankområdet.


Nyhetsbrev 41/2018
Den gemensamma lönestatistiken är nu publicerad

Publicerat 2018-12-11 Den med Finansförbundet gemensamma lönestatistiken för 2018 är nu publicerad.


Nyhetsbrev 40/2018
Ändrade belopp för lönegräns för övertid och minimilöner i Finansförbundets avtal från 1 januari 2019

Publicerat 2018-12-10 Från och med den 1 januari 2019 höjs lönegränsen för övertid och minimilönerna i kollektivavtalet med Finansförbundet.


Nyhetsbrev 39/2018
Finansförbundets fackliga utbildning 2019

Publicerat 2018-12-07 Här lämnar vi nedan en redogörelse för Finansförbundets kommande utbildningsverksamhet med uppgift om deltagaren har rätt till ledighet med bibehållen lön eller inte.


Nyhetsbrev 38/2018
Kurs ”Kollektivavtalsregler – en introduktion”

Publicerat 2018-12-06 Den 7 februari 2019 anordnar BAO en kurs riktad till linjechefer med syfte att ge en översiktlig introduktion till kollektivavtalsreglerna på bankområdet.


Nyhetsbrev 37/2018
Lönenivåutvecklingen för bankområdet 2017-2018

Publicerat 2018-12-05 Lönenivåutvecklingen för perioden 2017-10-01 — 2018-10-01 är nu beräknad dels utifrån identiska individer och dels enligt en standardiserad beräkningsmetod, SÅY.


Nyhetsbrev 36/2018
Ändrade belopp för beredskapsersättning samt överenskommelse om karensavdrag med Saco från den 1 januari 2019

Publicerat 2018-11-29


Fler nyhetsbrev…

Intresserad av statistik?

Lär dig mer om statistik i vår statistikskola.
Läs mer…

Om BTP-avtalet

Det finns två olika pensionsplaner för anställda inom bank och finans. BTP1 är premiebestämd och BTP2 är huvudsakligen förmånsbestämd.
Om avtalet